Österåkers kommun kom ut för att prata om Ljusterös vatten och avloppsplaner

Endast ett tiotal Ljusteröbor var närvarande på mötet om öns vatten och avloppsplaner.

Fram till den 14 maj går det bra att lämna sina synpunkter på planen. I dag finns det kommunalt VA i två områden på Ljusterö, i Mellansjö och i delar av Linanäs. Just nu bygger man ut kommunalt VA till större delar av Mellansjö och delar av Nolsjö. Enligt översiktsplanen ska kommunalt VA byggas ut i Mellansjö, Åsättra, Arnö och i Marum på lång sikt. På medellång sikt ska man bygga ut i Laggarsvik och i Linanäs.

Vad menas med lång respektive medellång och kort sikt?
– Tänk dig till år 2040 delat på tre, vi vill ej ange årtal då vi riskerar att gissa fel, vilket tidigare varit fallet. Det handlar mer om prioriteringsordning ett, två och tre, säger översiktsplaneraren Charlotte Hedlund på kommunen.

Förutom VA-frågor hade mötesdeltagarna synpunkter på hur översiktsplanen presenterade arbetet med förbindelser ut till skärgården. Mötet belyste också trafikfrågan som länge varit aktuell på ön.
– Vi tar med oss hur vi bättre kan belysa problematiken med gång- och cykelvägar på Ljusterö och hur vi jobbar med Trafikverket i trafikfrågorna. Man önskade även en tydligare plan för bättre kollektivtrafik på ön, säger Anton Bergman.

Källa: Tidningen Skärgården

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.