Trafikutredning på vår ö

lördag, 24 februari, 2018

Nu gör kommunen en trafikutredning på Ljusterö för att identifierar brister och problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. Vi anser ju att vi upplever trafikmiljön på ön är bristfällig, främst för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister. Syftet med utredningen är därför att identifiera de problem som finns och sedan redovisa förslag på åtgärder som ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Vägarna på Ljusterö ägs inte av kommunen och har därför inte rådighet att bestämma över vilka trafikåtgärder som ska göras. Trafikverket är den som äger större delen av huvudvägnätet på ön. Utredningen kommer därför att fungera som ett underlag till kommunen i samverkan med Trafikverket och enskilda väghållare.

Under våren kommer det att anordnas tillfällen för medborgardialoger där man kan få en chans att diskutera idéer och komma med förslag.

Utredningen beräknas vara klar under 2018.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.